Vol. 10 No. 1, 2014

Table of Contents

Peer Reviewed Articles

Srinivas Rao Boyapati, R.R.L. Kantam
PDF
1-7
Gökhan Gökdere
PDF
9-15
Tabassum Naz Sindhu, navid feroze, Muhammad Aslam
PDF
17-39
Fadhilah Abdrazak, Mahendran Shitan, Amir Hisham Hashim, Izham Zainal Abidin
PDF
41-55
Samir Kamel Ashour, Osama Eraki Abo-Kasem
PDF
57-72
BHIM SINGH, B.V.S. Sisodia
PDF
73-85
Archana V, Aruna Rao K
PDF
87-105
Samir Kamel Ashour, Ahmed Mortada Hashish
PDF
107-119
Kaliappan Kalidass, Kasturi Ramanath
PDF
121-130
Georges Nguefack-Tsague
PDF
131-145