Vol 8. No. 1, 2012

Table of Contents

Peer Reviewed Articles

Zahid Asghar, Amena Urooj
PDF
1-20
Amer Al-Omari, Said Al-Hadhrami
PDF
21-30
Uma Srivastava
PDF
31-42
Rakesh Kumar
PDF
43-53
Praful A Patel, Jigna S Patel
PDF
55-63
Rajesh Singh, Mukesh Kumar
PDF
65-72
Javid Shabbir, Aneela Sagir
PDF
73-82
rahila Ahsan, Ahmad Zogo Memon
PDF
83-90
Nasir Abbas, Muhammad Aslam
PDF
91-100
Mohammad Shakil, Mohammad Ahsanullah
PDF
101-120
Tahira Sumbal Shaikh, Muhammad Sarfraz, Malik Zawwar Hussain
PDF
121-138
Phani Bushan Rao P, Ravi Shankar Nowpada
PDF
139-154